กล้วยหมูสัง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. ในวงศ์ Annonaceae มีแถบปักษ์ใต้ ดอกสีแดงเลือดนก, ย่านนมควาย ก็เรียก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กล้วยหมูสัง ((THA),BOTA,RID) n.
    Uvaria grandiflora