กล้วยงวงช้าง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู ร้อยหวี.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ร้อยหวี