กล้วยกล้าย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กล้าย.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กล้าย