กล้วย ๆ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ว.

    ง่ายมาก เช่น เรื่องกล้วย ๆ ของกล้วย ๆ.