กล่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺล่า

    โบ; กลอน

    ก.

    ควัก, แขวะ, แหวะ, เช่น อีกกรบอกหววมึงกูจะผ่า กูจะกล่าเอาขวนนหววมึงออกแล (ม. คำหลวง ชูชก).