กล่าว

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺล่าว

    ก.

    บอก, แจ้ง, พูด, เช่น กล่าวคำเท็จ

  • แสดง เช่น กล่าวเกลาอรรถเอมอร (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์)

  • ขับร้อง เช่น จะกล่าวกลอนแก้ไข (อิเหนา)

  • สู่ขอ เช่น ถึงจรกามากล่าวนางไว้ (อิเหนา)

  • แต่งงาน เช่น ฝรั่งกล่าวแหม่ม. (ประเพณีของชาวคริสเตียน), คำนี้ใช้เป็นปรกติในภาษาเขียน แต่ใช้เป็นภาษาพูดก็มีในบางลักษณะ เช่น กล่าวสุนทรพจน์.