กล่าวเกลี้ยง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน

    ก.

    พูดเพราะ เช่น กล่าวเกลี้ยงไมตรีชวนชัก (เสือโค).