กล่าวบท

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เล่าเรื่อง เช่น มาจะกล่าวบทไป.