กล่าวถาม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    สู่ขอ เช่น ในขันหมากท่านให้เอาขันหมากตั้งไหม ขันหมากกล่าวถามนั้น ๑๑ ขัน.