กล่าวขาน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เล่ากันมา เช่น ผู้คนกล่าวขานเรื่องกล้วยออกปลีที่โคนต้น.