กล่อมเกลี้ยง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อบรมเลี้ยงดูให้มีนิสัยดี.