กล่อมเกลี้ยง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    อบรมเลี้ยงดูให้มีนิสัยดี.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กล่อมเกลี้ยง (RID) v.
    cherish
    nurture