กล่อมมดลูก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการประคบบริเวณท้อง.