กล่อมท้อง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ใช้ฝ่ามือคลึงบริเวณท้องเบา ๆ เพื่อให้คลอดง่าย.