กล่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺล่น

    ก.

    เกลื่อนกลาด, ดื่นดาษ, เรี่ยรายอยู่.