กลู่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺลู่

    โบ; กลอน

    ก.

    เกลื่อน, ใช้เข้าคู่กับคำ กลาด เป็น กลู่กลาด เช่น ดอกไม้อันบานโรยโกยกลู่กลาดคือลาญใน (ม. คำหลวง จุลพน).