กลึ้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺลึ้ง

    โบ

    น.

    กลิ้ง คือ ร่ม เช่น พระภาคยไกรกลึ้งก้งง แผ่นผงร (ยวนพ่าย).