กลี่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺลี่

    น.

    ภาชนะขนาดเล็กสำหรับใส่หมากบุหรี่ โดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาสวมเข้ากับลิ้นข้างใน.