กลียุค

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะลี-

    น.

    ชื่อยุคที่ ๔ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะของมนุษย์ลดลงเหลือเพียง ๑ ใน ๔ ส่วน เมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค และอายุของมนุษย์ก็สั้นลงโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน (ดู จตุรยุค),ช่วงเวลาที่มีแต่ความรุนแรงเลวร้ายเกิดขึ้น.

    (ป., ส. กลิยุค).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู จตุรยุค