กลีบบัว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เรียกพานที่ริมปากทำเป็นรูปกลีบบัวโดยรอบ ว่า พานกลีบบัว.