กลีบตา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนที่เป็นรอยพับของเปลือกตา.