กลีบขนุน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ดู กาบขนุน.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กาบขนุน