กลิ้ง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺลิ้ง

  ก.

  อาการอย่างของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น เช่น ซุงกลิ้ง ครกกลิ้ง ลูกหินกลิ้ง, ทำให้ของกลมพลิกเลื่อนไปตามพื้น เช่น กลิ้งครก กลิ้งซุง กลิ้งลูกหิน

  (ม. giling ว่า มวน, บด).

 • โดยปริยายหมายความว่า พลิกแพลงเอาตัวรอด, จับไม่ติด, เช่น คนคนนี้กลิ้งได้รอบตัว.

  (ม. giling ว่า มวน, บด).

 • กฺลิ้ง

  โบ

  น.

  ร่ม เช่น เมลืองมล่านกลิ้งเพรื้อม เพรอศพราย (ยวนพ่าย), กลึ้ง ก็ว่า.