กลิงค์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะลิง

    น.

    เรียกชาวอินเดียใต้พวกหนึ่งที่มีผิวดำ ว่า แขกกลิงค์, กลึงค์ หรือ กะเล็ง ก็ว่า.