กลา

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะลา

  แบบ

  น.

  เสี้ยวที่ ๑๖ แห่งดวงเดือน, ดวงเดือน

  (ป., ส.).

 • ระเบียบพิธีของการบูชา เช่น ไปคำนับศาลสุรากลากิจ (อภัย), ใช้ว่า กระลา ก็มี.

  (ป., ส.).