กลาโหม

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะลาโหมฺ

  น.

  ชื่อกรมฝ่ายทหารในสมัยโบราณ คือ กรมพระกลาโหม, ชื่อมหาเสนาบดีฝ่ายทหารในสมัยโบราณ ดำรงฐานะเป็นสมุหพระกลาโหม

 • ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ

 • การชุมนุมพลรบ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กลาโหม (ADMIN,RID,MILIT) org.
  Ministry of Defence
  Defence Department