กลาย

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺลาย

  ก.

  เปลี่ยนไป, แปรปรวนไป, เช่น หน้าหนาวกลายเป็นหน้าร้อน, เป็นอื่นไป, แปลงไป, เช่น ศรกลายเป็นทิพย์กระยาหาร เปรี้ยวหวานตกลงตรงหน้า (รามเกียรติ์ ร. ๒), (โบ; กลอน) ใช้ในความว่า กราย ก็มี เช่น ไปกลายบ๋านชองตนกดี (จารึกสยาม), จักเจริญสวัสดิภาพศักดิศรี ศัตรูไพรี บห่อนจะใกล้กลายตน (โชค-โบราณ).

 • กฺลาย

  ว.

  ที่แปลงไป เช่น แผลกลาย

 • เรียกปีที่ล่วงหรือเปลี่ยนไปแล้วปีหนึ่ง ว่า ปีกลาย.