กลาป

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กะหฺลาบ

  แบบ

  น.

  หมวด เช่น รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐาน มี ๖ กลาป (ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก), ฟ่อน, กำ, มัด

  (ป., ส.).

 • ฝูงใหญ่.

  (ป., ส.).