กลาง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺลาง

  น.

  ส่วนที่ไม่ค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง, โดยปริยายหมายความว่า ในที่หรือเวลาระหว่าง เช่น กลางฝน กลางทาง

 • ที่รวม, ที่รวมกิจการงานที่มีสาขาย่อยออกไป, เช่น สำนักงานกลาง ไปรษณีย์กลาง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กลาง prep.
  midway
  in between
  amongst
  amid
  among
  halfway
  in the middle (of)
 2. กลาง adj.
  moderate
  medium
  middle
  neutral
  half
  intermediate
  middling
  mid-
  semi
  medial
 3. กลาง (RID) n.
  middle
  center (Am.)
  centre