กลางแจ้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นอกร่มไม้ชายคา.