กลางเวหา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    บนฟ้า เช่น เครื่องบินรบกันกลางเวหา.