กลางบ้าน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ใช้เรียกยาเกร็ดที่ชาวบ้านเชื่อถือกันเอง ว่า ยากลางบ้าน.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กลางบ้าน (RID) adj.
    traditional
    folk