กลางทาสี

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    น.

    เรียกหญิงที่มีทุกข์ยาก ชายช่วยไถ่มาเลี้ยงเป็นเมีย ว่า เมียกลางทาสี.