กลางดิน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นอกที่มุงที่บัง เช่น ของตกอยู่กลางดิน.