กลางคัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ในระหว่างเหตุการณ์, ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จ.