กลางคน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กลางคน (SOCIO,RID) adj.
    middle-aged