กลางคน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาว แต่ยังไม่แก่.