กลั้วเกลี้ย

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  คลุกคลี.

 • ว.

  มีเล็กน้อย, พอมีอยู่บ้าง, จวนหมด, เช่น นํ้ากลั้วเกลี้ยคลอง แกงมีนํ้ากลั้วเกลี้ย

 • พอเป็นไปได้, พอประทังไปได้, เช่น หากินกลั้วเกลี้ยไป วัน ๆ หนึ่ง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กลั้วเกลี้ย (RID) adv.
  narrowly
  with little to spare
  almost finished
 2. กลั้วเกลี้ย (RID) v.
  mix with