กลั้น

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กฺลั้น

  ก.

  บังคับความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายไม่ให้แสดงออกหรือหลุดออกมา เช่น กลั้นโทสะ กลั้นปัสสาวะ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กลั้น (RID) v.
  suppress
  hold back
  restrain