กลั้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺลั้น

    ก.

    บังคับความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายไม่ให้แสดงออกหรือหลุดออกมา เช่น กลั้นโทสะ กลั้นปัสสาวะ.