กลั่น

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺลั่น

    ก.

    คัดเอาแต่ส่วนหรือสิ่งที่สำคัญหรือที่เป็นเนื้อแท้ด้วยวิธีต้มให้ออกเป็นไอ แล้วใช้ความเย็นบังคับให้เป็นของเหลว เช่น กลั่นนํ้า เรียกน้ำที่ได้จากกรรมวิธีเช่นนั้น ว่า น้ำกลั่น, โดยปริยายหมายความว่า คัดเอา เลือกเอา.

  • กฺลั่น

    ว.

    ที่คัดเลือกไว้แล้ว เช่น ตัวกลั่น.