กลั่นแกล้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ, แกล้งใส่ความ.