กลับไปกลับมา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พลิกแพลง, ไม่แน่นอน.