กลับหลังหัน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    หมุนตัวกลับให้ด้านหลังไปอยู่แทนในตำแหน่งด้านหน้า.