กลับมาตายรัง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    ในที่สุดก็ต้องหวนกลับมาอยู่กับครอบครัวตามเดิม (ใช้แก่สามี) เช่น เขาไปไหนไม่รอด ต้องกลับมาตายรัง.