กลับคืน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กลับที่เดิม, สู่สภาพเดิม.