กลับคำ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    พูดแล้วไม่เป็นตามพูด, ไม่ทำตามที่พูดไว้, พูดแล้วเปลี่ยนคำพูด.