กลับกลาย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป.