กลันทะ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะลันทะ

    แบบ

    น.

    กระแต, กระรอก.

    (ป. กลนฺทก; ส. กลนฺทก, กลนฺตก).