กลันทก์

Значение слова в тайском толковом словаре

 • กะลันทะ

  แบบ

  น.

  กระแต, กระรอก.

  (ป. กลนฺทก; ส. กลนฺทก, กลนฺตก).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กลันทก์ (RID) n.
  squirrel