กลัด

Значения слова в тайском толковом словаре

 • กฺลัด

  น.

  สวะที่ติดขวางคลองแน่นอยู่.

 • กฺลัด

  ก.

  เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลม เช่น ใช้ไม้กลัดกลัดกระทง, ทำให้ติดขวางไว้ไม่ให้หลุดออก เช่น กลัดกระดุม

 • โดยปริยายเรียกอาการที่สิ่งบางอย่างคั่งอยู่ข้างใน เช่น กลัดหนอง.