กลัง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฺลัง

    โบ

    น.

    คลัง คือ ไม้กระบอกที่ร้อยโซ่หรือเชือกสำหรับล่ามนักโทษ สัตว์ หรือเรือ.