กลอย

Значения слова в тайском толковом словаре

  • กฺลอย

    น.

    ชื่อไม้เถามีหนามชนิด Dioscorea hispida Dennst. ในวงศ์ Dioscoreaceae มีหัวกลมใหญ่อยู่ใต้ดิน ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ หัวดิบมีพิษเบื่อเมา แต่เมื่อฝานแช่นํ้าไหลและนำมานึ่งหรือต้มให้สุกแล้วกินได้.

  • กฺลอย

    ก.

    คล้อย, ร่วม, เช่น กลอยใจ กลอยสวาท.